KIO 411/18 Pobierz metrykę PDF

1 z 1


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


26-03-2018


Trojanowska Agnieszka


Gmina Sosnowiec


Sosnowiec

  • KIO 411/18 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 22 ust. 1b pkt 3 ; art. 29 ust. 1 ; art. 29 ust. 2 ; art. 7 ust. 1


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

warunku udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / zdolność t7+M1030echniczna i zawodowa ; wykluczenie wykonawcy ; uczciwa konkurencja ;

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności