wykluczenie wykonawcy
niezgodność z warunkami zamówienia
informacje wprowadzające w błąd
kryteria oceny ofert
omyłka rachunkowa
art. 226 ust. 1 pkt 5
art. 239 ust. 1
art. 226 ust. 1 pkt 10
art. 223 ust. 2 pkt 3
art. 226 ust. 1 pkt 8

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności