KIO 873/12|KIO 884/12|KIO 885/12|KIO 886/12 Pobierz metrykę PDF

<< < 362 z 362


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


21-05-2012


Sylwester Kuchnio


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie


Bełchatów

  • KIO 873/12 / uwzględnione
  • KIO 884/12 / uwzględnione
  • KIO 885/12 / uwzględnione
  • KIO 886/12 / uwzględnione
  • KIO 886/12 / oddalone


negocjacje z ogłoszeniemKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 22 ust. 1 art. 24 ust. 2 pkt 4 art. 24 ust. 2 pkt 4 art. 26 2a art. 26 2b art. 26 ust. 3 art. 57 ust. 1 w art. 24 ust. 1 pkt 9


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informacja o wynikach postępowania KRK referencje certyfikat/atest warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | doświadczenie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b)

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności