KIO 285/19 Pobierz metrykę PDF


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


04-03-2019


Grabarczyk Magdalena


Komenda Główna Policji


Warszawa

  • KIO 285/19 / oddalone


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 24 ust. 1 pkt 12 ; art. 24 ust. 1 pkt 16 ; art. 24 ust. 1 pkt 17 ; art. 89 ust. 1 pkt 2 ; art. 92 ust. 1 pkt 1 ; art. 92 ust. 1 pkt 2 ; art. 92 ust. 1 pkt 3


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

wykonanie wyroku KIO ; niezgodność z warunkami zamówienia ; uzasadnienie faktyczne i prawne ; wprowadzenie zamawiającego w błąd ;

Treść dokumentu Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności