KIO 1696/18 Pobierz metrykę PDF

1 z 1


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


06-09-2018


Anna Wojciechowska


Gmina Miasto Rzeszów


Rzeszów

  • KIO 1696/18 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 22d ust. 1 ; art. 29 ust. 1 ; art. 29 ust. 2 ; art. 36 ust. 1 ; art. 91 ust. 3


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

opis przedmiotu zamówienia ; kryteria oceny ofert ; warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego | doświadczenie ;

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności