KIO 204/18 Pobierz metrykę PDF

1 z 3 > >>


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


19-02-2018


Aleksandra Patyk


Miasto Jastrzębie – Zdrój


Jastrzębie-Zdrój

  • KIO 204/18 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 7 ust. 1 ; art. 7 ust. 3 ; art. 89 ust. 1 pkt 1 ; art. 91 ust. 1


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ; kryteria oceny ofert ; zasady udzielania zamówień | zasada równego traktowania ;

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności