KIO 191/17 Pobierz metrykę PDF

1 z 5 > >>


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrokBarbara Bettman


Gmina Miastków Kościelny


Miastków Kościelny

  • KIO 191/17 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 26 ust. 3 i 4 ; art. 87 ust. 1 ; art. 89 ust. 1 pkt 2


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

oferta | niezgodna z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ; uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw ; oferta | wyjaśnienia treści oferty

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności