KIO 560/17 Pobierz metrykę PDF

1 z 1


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrokOrdysińska Marzena


Sąd Okregowy w Zamościu


Zamość

  • KIO 560/17 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 24 ust. 1 pkt 12 ; art. 89 ust. 1 pkt 4 ; art.. 7 ust 1


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

uczciwa konkurencja ; warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego | doświadczenie ; rażaco niska cena

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności