KIO 860/19 Pobierz metrykę PDF

<< < 3 z 3


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


24-05-2019


Irmina Pawlik


PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna


Warszawa

  • KIO 860/19 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 7 ust. 1 ; art. 8 ust. 3 ; art. 89 ust. 1 pkt 2 ; art. 92 ust. 1 pkt 1


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

zasady udzielania zamówień | zasada równego traktowania ; Kryteria oceny Ofert ; tajemnica przedsiębiorstwa ; TP niezgodność z warunkami zamówienia

Treść dokumentu Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności