KIO 527/19 Pobierz metrykę PDF

<< < 2 z 2


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


12-04-2019


Monika Kawa-Ogorzałek


Skarb Państwa - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu 4620


Toruń

  • KIO 527/19 / uwzględnione


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 89 ust 1 pkt 1 ; art. 89 ust 1 pkt 2 ; art. 89 ust 1 pkt 6 ; art. 89 ust. 1 pkt 4 ; art. 90 ust.


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

oferta | wybór najkorzystniejszej oferty ;

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności